دوربین‌های دیجیتال موجود در بازار، كار انتخاب و خرید یك دوربین دیجیتال مناسب را برای خریدارانی كه فرصت چندانی برای تحقیق و مقایسه مدل‌های مختلف ندارند، دشوار كرده است.
فروشندگان گاهی حتی اجازه لمس و مشاهده از نزدیك دوربین‌ها را هم به مشتریان نمی‌دهند و با بی‌حوصلگی، تنها اعداد و ارقام و اصطلاحاتی را پشت سر هم تحویل مشتری می‌دهند و به او می‌قبولانند كه دوربین آنها بهترین دوربینی است كه در بازار پیدا می‌شود. بسیاری از مشتریان هم پول امكانات و ویژگی‌هایی را می‌پردازند كه ممكن است هرگز به آنها احتیاج نداشته باشند.